Uśmiechnięta kobieta w okularach
Uśmiechnięta kobieta w czarnej koszuli trzymająca kartonik

Jeronimo Martins to firma dla tych, którzy chcą dużo z siebie dać i dużo osiągnąć. Uważam, że nie ma w Polsce firmy, która daje większe możliwości rozwoju i samorealizacji.

podpis Justyna Dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej

Dział
Zakupów

Dział Zakupów dba o dostosowanie różnych kategorii produktów do potrzeb Klienta, przyczyniając się tym samym do zwiększenia sprzedaży. Celem działu jest zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez wybór najlepszych produktów, w tym innowacyjnych i unikalnych. Realizuje go, szukając najbardziej efektywnych rozwiązań dla Biedronki i oferując Klientom to, co najlepsze.

 • Brandy
 • Marka Własna
 • Non- food
 • Produkty świeże

Dział
Marketingu

Dział Marketingu określa i wdraża strategię planów marketingowych sieci Biedronka. Celem działu jest zagwarantowanie wzrostu sprzedaży i rozwoju różnych dziedzin działalności JMP (w tym zwiększenie rozpoznawalności marki i uznania dla niej) oraz dążenie do przyciągnięcia i utrzymania Klientów. By go osiągnąć, stawia na komunikację z Klientem poprzez media i akcje promocyjne – dzięki temu informacja o ofercie w precyzyjny sposób dociera do grupy docelowej i wpływa na jej zachowania.

 • Marketing Cyfrowy
 • Programy Lojalnościowe i Segmentacji Klientów
 • Sekcja Wizerunku I Komunikacji Marki Własnej
 • Sekcja Rozwoju Opakowań
 • Sekcja Analiz Biznesowych

Dział
Logistyki

Centralny zespół specjalistów pionu logistyki wspólnie z ekspertami w Centrach Dystrybucyjnych realizuje, w ramach procesu ciągłego doskonalenia, wiele projektów, których celem jest poszukiwanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w obszarze transportu, przepływu towarów przez centra dystrybucyjne, produkcji i wysyłki do sklepów. Dział Logistyki ściśle współpracuje z Działem Operacyjnym oraz Działem Łańcucha Dostaw. W ramach pionu logistyki powołany został Dział Rozwoju Biznesu, który koncentruje swoje działania na poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla obecnego modelu biznesowego sieci Biedronka. Przykładem takich działań jest uruchomienie sklepów Biedronka z tradycyjną ladą (wędliny, świeże mięso, sery oraz wyroby garmażeryjne).

 • Transport
 • Import
 • Spedycja
 • Optymalizacja
 • Analiza
 • Centrum Dystrybucyjne
 • Just in time

Dział
Finansowy

Dział Finansowy odpowiada za określanie, koordynowanie i kontrolowanie polityki finansowej Jeronimo Martins Polska. Zapewnia również wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz księgowych na poziomie krajowym oraz rozwija mechanizmy planowania podatkowego, które pozwalają Spółce na maksymalizację swoich wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Audyt Korporacyjny
 • Kontroling
 • Podatki
 • Skarbiec
 • Bezpieczeństwo Informacji
 • Administracja

Dział
Prawny

Dział Prawny jest odpowiedzialny między innymi za przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie zawieranych przez spółkę umów, porozumień, ugód i innych dokumentów. Sukces w codziennej pracy działu zapewnia profesjonalny zespół złożony z radców prawnych, adwokatów oraz prawników, nastawionych na ścisłą współpracę z biznesem, który zna i rozumie otoczenie prawno – ekonomiczne, w których spółka funkcjonuje.

 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo budowlane
 • Prawo administracyjne
 • Prawo egzekucyjne
 • Prawo procesowe
 • Opinie prawne
 • Analiza stanu prawnego

Dział Rozwoju Jakości

Dział Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej dba o to, by dostępne w sklepach produkty Marki Własnej Biedronka były najlepsze na rynku i dzięki temu Klienci chętnie je kupowali. Kreuje je, nie tylko uwzględniając preferencje konsumentów, ale także biorąc pod uwagę ich profil odżywczy kształtując właściwe nawyki żywieniowe poprzez edukację. Każdy produkt Marki Własnej musi przejść odpowiednią procedurę weryfikacyjną i podlega stałej kontroli przez cały okres sprzedaży.

 • Technologia żywności
 • Dietetyka
 • Systemy jakości: ISO 22000, HACCP
 • Audit
 • Badania analityczne
 • Testowanie produktu

Dział Łańcucha Dostaw

Dział Łańcuch Dostaw jest odpowiedzialny za zarządzanie zapasem wszystkich towarów handlowych w sieci Biedronka, zarówno w sklepach jak i w Centrach Dystrybucyjnych. Główne cele to zapewnienie pełnej dostępności produktów (w szczególności świeżych) w sklepach przy utrzymaniu optymalnego poziomu zapasu, uwzględniając ich rotację, prawidłową ekspozycję oraz zaangażowanie kapitału obrotowego. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Łańcucha dostaw ulokowane są w 16 Centrach Dystrybucyjnych, 3 biurach Makroregionów oraz w centrali firmy w Warszawie.

 • Dostępność
 • Zapas
 • SAP
 • Business Object
 • Współpraca z dostawcami
 • Zarządzanie dostawami
 • Dostępność towaru
 • Estymacje popytu i podaży
 • Optymalizacja procesów

Dział Jakości Produktów

Najważniejsze wyzwania dla Działu Jakości Produktów Świeżych i Bezpieczeństwa Żywności to budowanie kultury jakości produktów świeżych i spełnienie oczekiwań naszych klientów. Dział podzielony jest na 4 sekcje, kompleksowo zarządzające jakością produktów świeżych. Dbamy o to aby każdy pracownik był Świeżoznawcą! Sekcja Kontroli Jakości kontroluje wszystkie produkty świeże w trakcie ich przyjęcia na CD Sekcja Jakości Produktów Świeżych zajmuje się kontrolą dostawców. Nasi pracownicy codziennie kontrolują zakłady naszych dostawców i dbają o to, żeby dostarczane produkty były najwyższej jakości. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności w Sklepach współpracuje z Działem Operacyjnym i Logistyki w zakresie zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności na całym łańcuchu dostaw i sklepach. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności odpowiada za nadzorowanie systemów ISO 22000 w Centrach Dystrybucyjnych, analizę ryzyka dla procesów produkcyjnych oraz certyfikację BIO.

 • Audyt
 • HACCP
 • Kontrola analityczna w sklepach
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Produkty świeże
 • ISO 22000
 • Inspekcja
 • BRC
 • IFS
 • FMCG

Dział Doskonalenia Pracy Sklepu

Dział Doskonalenia Pracy Sklepu przyczynia się do zapewnienie najbardziej efektywnych rozwiązań w sklepach Biedronka z punktu widzenia kosztów, procesów pracy, wygody dla klientów oraz pracowników. W ramach działu tworzone są zespoły projektowe odpowiedzialne za różne obszary efektywności w sklepie. Głównym celem działu jest optymalizacja procesów i procedur zachodzących w sklepie.

 • Kasy samoobsługowe
 • Aplikacje w środowisku sklepowym
 • Narzędzia komunikacyjne
 • KAIZEN
 • Audyt cenowy
 • Kody kreskowe i paragony

Dział Komunikacji Korporacyjnej

Dział Komunikacji Korporacyjnej wspiera realizację celów firmy poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu i relacji z przedstawicielami mediów, przygotowywanie komunikatów prasowych i odpowiedzi na bieżące pytania mediów. Pracownicy działu odpowiedzialni są również za budowanie relacji z interesariuszami (instytucje naukowe, środowisko lokalne, instytucje samorządu terytorialnego, NGO, instytucje specjalistyczne) w poszczególnych obszarach działalności firmy poprzez realizację wspólnych projektów i eventów.

 • PR
 • Dziennikarstwo
 • Komunikacja społeczna
 • PR kryzysowy
 • Media
 • CSR

Dział
IT­

Sprawnie funkcjonująca infrastruktura techniczna oraz odpowiednie zabezpieczenie danych wrażliwych umożliwia efektywną wymianę informacji pomiędzy sklepami, centrami dystrybucji oraz centrum przetwarzania danych, co pozwala utrzymać stały kontakt z konsumentami oraz podejmować właściwe decyzje biznesowe przez kadrę zarządzającą. Pion IT podzielony jest na 3 główne segmenty:

 • Dział Infrastruktury IT
 • Dział Aplikacji Wspierających Zarządzanie
 • Dział Wsparcia Użytkowników

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie usług z zakresu funkcji wsparcia HR oraz księgowości i finansów na rzecz wszystkich działów spółek Jeronimo Martins Polska i Jeronimo Martins Drogerie i farmacja. CUW jako wydzielona struktura jest zorientowana na realizację czynności na zasadzie świadczenia usług (transakcyjność), co pozwala osiągnąć oszczędności poprzez konsolidację funkcji wsparcia i korzyści skali. Jednocześnie dzięki specjalizacji, standaryzacji procesów oraz zintegrowanymi rozwiązaniami systemowymi uzyskujemy efekt znacznego podniesienia jakości i efektywności realizowanych procesów. W ramach Centrum Usług Wspólnych wydzielone są dwa niezależne obszary:

 • CUW Finansowy
 • CUW HR

Dział
Personalny

Dział Personalny dba o dopasowanie celów pracowników i celów Spółki. Robi to, towarzysząc pracownikowi w jego rozwoju w strukturach JMP, pobudzając jego rozwój zawodowy i doceniając jego osiągnięcia. Jego głównym celem jest zapewnienie i rozwój zasobów ludzkich w odpowiedzi na potrzeby biznesowe w dynamicznie rozwijającym się świecie.

 • HR Operacyjny
 • Rekrutacja i Employer Branding
 • Rozwój Kadry Menedżerskiej
 • Szkolenia
 • Komunikacja Wewnętrzna i CSR
 • Wynagrodzenia i Świadczenia
 • BHP i P.poż
 • Relacje Pracownicze
 • Centrum Usług Wspólnych

Dział Ochrony Środowiska

Zadaniem Działu Ochrony Środowiska jest budowanie kultury środowiskowej wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu minimalizowania wpływu firmy na środowisko oraz budowanie przewagi konkurencyjnej w omawianym zakresie. Analizujemy nasz wpływ na środowisko i zmniejszamy go zarówno systemowo, dzięki dużym wieloletnim inwestycjom, jak i wycinkowo – przez ciągłe usprawnienia, które przy skali naszej firmy dają znaczące efekty dla środowiska.

Obszary, w których możesz się rozwijać

Sercem naszego biznesu jest sprzedaż nazywana przez nas Operacją. Nie jest to jednak jedyny obszar, w którym możesz się rozwijać. Poznaj kluczowe działy w naszej firmie i sprawdź oferty pracy dla siebie w biurze i nie tylko.

Dział Zakupów dba o dostosowanie różnych kategorii produktów do potrzeb Klienta, przyczyniając się tym samym do zwiększenia sprzedaży.

ikona zakupy

Dział
Zakupów

Dział Marketingu określa i wdraża strategię planów marketingowych sieci Biedronka.

ikona człowieka przy komputerze

Dział
Marketingu

Dział Logistyki odpowiada za określenie strategii oaz standardów realizacji procesów logistycznych w 16 Centrach Dystrybucyjnych w całej sieci.

ikona transportu

Dział
Logistyki

Dział Finansowy odpowiada za określanie, koordynowanie i kontrolowanie polityki finansowej Jeronimo Martins Polska.

ikona człowieka wskazującego na walutę

Dział
Finansowy

Dział Prawny jest odpowiedzialny między innymi za przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie zawieranych przez spółkę umów, porozumień, ugód i innych dokumentów.

ikona wagi

Dział
Prawny

Dział Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej dba o to, by dostępne w sklepach produkty Marki Własnej Biedronka były najlepsze na rynku i dzięki temu Klienci chętnie je kupowali.

ikona jabłka

Dział Rozwoju Jakości

Dział Łańcuch Dostaw jest odpowiedzialny za zarządzanie zapasem wszystkich towarów handlowych w sieci Biedronka, zarówno w sklepach jak i w Centrach Dystrybucyjnych.

ikona budynku

Dział Łańcucha Dostaw

Najważniejsze wyzwania dla Działu Jakości Produktów Świeżych i Bezpieczeństwa Żywności to budowanie kultury jakości produktów świeżych i spełnienie oczekiwań naszych klientów. Dział podzielony jest na 4 sekcje, kompleksowo zarządzające jakością produktów świeżych.

ikona jakość

Dział Jakości Produktów

Dział Doskonalenia Pracy Sklepu przyczynia się do zapewnienie najbardziej efektywnych rozwiązań w sklepach Biedronka z punktu widzenia kosztów, procesów pracy, wygody dla klientów oraz pracowników.

ikona człowiek przy tablicy i dwoje uczniów

Dział Doskonalenia Pracy Sklepu

Dział Komunikacji Korporacyjnej wspiera realizację celów firmy poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu i relacji z przedstawicielami mediów, przygotowywanie komunikatów prasowych i odpowiedzi na bieżące pytania mediów.

ikona człowiek przy komputerze chmurka z dialogiem

Dział Komunikacji Korporacyjnej

Dział IT jest odpowiedzialny za opracowanie i dostarczanie użytkownikom rozwiązań IT (aplikacje i technologia), które wspierają realizację celów biznesowych.

ikona komputera

Dział
IT­

Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie usług z zakresu funkcji wsparcia HR oraz księgowości i finansów na rzecz wszystkich działów spółek Jeronimo Martins Polska i Jeronimo Martins Drogerie i farmacja.

ikona człowiek z teczką

Centrum Usług Wspólnych

Dział Personalny dba o dopasowanie celów pracowników i celów Spółki. Robi to, towarzysząc pracownikowi w jego rozwoju w strukturach JMP, pobudzając jego rozwój zawodowy i doceniając jego osiągnięcia.

ikona trzech osób

Dział
Personalny

Zadaniem Działu Ochrony Środowiska jest budowanie kultury środowiskowej wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu minimalizowania wpływu firmy na środowisko oraz budowanie przewagi konkurencyjnej w omawianym zakresie.

ikona glob i strzałki

Dział Ochrony Środowiska

Sprawdź nasze oferty pracy

Oferty pracy

Sprawdź nasze oferty pracy

Oferty pracy

Nasze lokalizacje

Sprawdź, gdzie możesz pracować – nasze biura centralne oraz regionalne znajdziesz na terenie całej Polski.

 • Biura Centralne 3
 • Biura Regionalne 15
Mapa Polski

Biuro Główne Jeronimo Martins Polska – Warszawa

Centrum Usług Wspólnych – Poznań

Centrum Przetwarzania Danych – Kostrzyn

Biuro Regionu Lubin

Biuro Regionu Kostrzyn

Biuro Regionu Brzeg

Biuro Regionu Koszalin

Biuro Regionu Gdańsk

Biuro Regionu Warszawa

Biuro Regionu Wyszków

Biuro Regionu Grudziądz

Biuro Regionu Mszczonów

Biuro Regionu Sieradz

Biuro Regionu Ruda Śląska

Biuro Regionu Wojnicz

Biuro Regionu Lubartów

Biuro Regionu Kraków

Biuro Regionu Sosnowiec

Praca pełna korzyści

ikona człowiek idący po schodach

Możliwość rozwoju

ikona człowiek przy tablicy i dwoje uczniów

Szkolenia

ikona masażu

Bezpłatna opieka fizjoterapeuty i trenera rozwoju

ikona portfel z kartami

Karta na zakupy w sklepach Biedronka

ikona koperta z pieniędzmi

Ponad 20 benefitów i programów wsparcia

ikona gwiazdy

… i wiele innych!

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak wygląda proces wdrożenia stanowiskowego?

  Każdy z naszych pracowników przechodzi przez 2-dniowe szkolenie w centrali oraz 5-dniowe szkolenie w sklepie

 • Jak wygląda proces rekrutacji do Biedronki?

  Proces rekrutacji różni się w zależności od stanowiska, na które rekrutujesz. Na samym początku rekruter sprawdza zgodność Twojego doświadczenia i kompetencji z wymaganiami oferty. Jeśli pozytywnie przejdziesz ten etap aplikacji, rekruter przeprowadza rozmowę telefoniczną, aby sprawdzić Twoją motywację i lepiej Ciebie poznać. Następnie proponuje spotkanie rekrutacyjne, by osobiście Ciebie poznać – na spotkaniu tym może być obecny przedstawiciel działu, do którego zaaplikowałeś. Na samym końcu udzielana jest informacja zwrotna.

 • Jak wyglądają możliwości rozwoju zawodowego w Biedronce?

  Dbamy o to, aby każdy z naszych pracowników miał możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez dostęp do szkoleń (zarówno stacjonarnych jak i e-learningowych) oraz możliwość zaangażowania w różnorodne projekty i wyzwania zawodowe.

 • Jak mogę sprawdzić status swojej aplikacji?

  Nasz dział Rekrutacji dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeanalizować Twoje CV i odezwać się do każdego z kandydatów, jednak czasami może to zająć parę dni. Na ten moment nie ma możliwości sprawdzenia statusu swojej aplikacji.

Nie wiesz na którą ofertę pracy aplikować?

Uśmiechnięta kobieta w czerwonej koszulce trzymająca w ręku kawę

Jeśli interesuje Cię praca w sklepie lub magazynie

WYŚLIJ NAM SWOJE CV
Młody uśmiechnięty mężczyzna

Jeśli interesuje Cię praca w biurze

WYŚLIJ NAM SWOJE CV