Lada z chlebami
zdjęcie bochenków chleba na ladzie

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie są tylko nic nieznaczące hasła. Opieramy się na pięciu filarach, a za każdym z nich stoją konkretne działania, dzięki którym wpływamy na codzienność milionów Polaków.

Dbamy i wspieramy

Młody chłopak i starsza kobieta rozpakowują zakupy

Współpraca z CARITAS

Prawdziwe społeczne zmiany na lepsze dokonują się nie wskutek jednorazowych, głośnych akcji, lecz dzięki systematycznym działaniom – w tym programom prowadzonym w partnerstwie społeczno-prywatnym.

czytaj więcej
Zdjęcie kolorowych owoców

PROMOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

Chcemy pozytywnie wpływać na zdrowie naszych klientów przez propagowanie właściwych zwyczajów żywieniowych. Dlatego stawiamy na bezpieczeństwo i najwyższą jakość sprzedawanych produktów oraz zróżnicowaną dietę budowaną w zgodzie z aktualną piramidą żywieniową, zwracając jednocześnie uwagę na szeroką dostępność produktów, ich niewygórowane ceny oraz pozyskiwanie ze zrównoważonych źródeł.

NASZE PRIORYTETY:

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Jasna informacja o składzie każdego produktu
 • Poprawa składu – tzw. reformulacja
 • Produkty zaspokajające specjalne potrzeby żywieniowe
Kobieta trzymająca skrzynkę z warzywami

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

W swoim łańcuchu dostaw uwzględniamy aspekty etyczne, społeczne oraz środowiskowe, rozwijając trwałe i obustronnie korzystne relacje handlowe z naszymi partnerami oraz aktywnie wspierając polskich dostawców. Długoterminowa współpraca z rodzimymi firmami jest strategicznym założeniem od początku istnienia naszej sieci, a produkty pochodzące od polskich dostawców stanowią podstawę oferty.

NASZE PRIORYTETY:

 • Rozwój polskich dostawców
 • Zrównoważone rybołówstwo
 • Dobrostan zwierząt
 • Walka z wylesianiem
 • Certyfikaty zrównoważonego rozwoju
Dłonie trzymające zieloną roślinkę

POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Firmy z branży spożywczej stają wobec szeregu wyzwań środowiskowych, zważywszy na znaczne wykorzystanie zasobów naturalnych, wpływ upraw i hodowli na naturalne ekosystemy, zmiany klimatyczne czy rosnący problem zanieczyszczenia plastikiem. Naszym celem jest minimalizacja naszego wpływu na środowisko, by łańcuchy dostaw mogły zapewnić zdrową i różnorodną żywność, jednocześnie zmniejszając negatywne skutki naszej działalności dla środowiska naturalnego – z myślą o przyszłych pokoleniach.

NASZE PRIORYTETY:

 • Walka ze zmianami klimatu
 • Zachowanie bioróżnorodności
 • Zarządzanie odpadami
 • Materiały i opakowania
Grupa osób trzymająca dłoń na dłoni

WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Już 4,1 mln klientów* dziennie odwiedza sklepy Biedronka. Nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby otaczających nas społeczności, wspierając najbardziej wrażliwe grupy: dzieci, młodzież oraz osoby starsze. Wspólnie z partnerami podejmujemy inicjatywy mające na celu walkę z wykluczeniem, ubóstwem czy niedożywieniem, aby razem dbać o społeczeństwo.

NASZE PRIORYTETY:

 • Pomoc osobom zagrożonym niedożywieniem i wykluczeniem
 • Wsparcie projektów z zakresu edukacji żywieniowej obejmujących całe rodziny

* Z wyłączeniem niedziel niehandlowych oraz dni ustawowo wolnych.

wycinanka położona na złożonych dłoniach

BYCIE GODNYM ZAUFANIA PRACODAWCĄ

Jako największy prywatny pracodawca w Polsce mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności. Codzienna dbałość o pracowników jest naszym priorytetem, a stworzenie jak najlepszego środowiska pracy – jednym z najważniejszych celów. Naszej załodze oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych i możliwość rozwoju zawodowego.

Pracowników i ich rodziny wspieramy też w trudnych sytuacjach życiowych oraz towarzyszymy im w ważnych dla nich chwilach, np. związanych z narodzinami dziecka czy jego edukacją.

NASZE PRIORYTETY:

 • Pozyskiwanie i rozwój pracowników
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Wewnętrzna odpowiedzialność społeczna