W Biedronce dbamy o naszą planetę

Troska o środowisko naturalne jest jednym z podstawowych filarów naszej strategii zrównoważone­go rozwoju. Zadaniem Działu Ochrony Środowiska jest budowanie kultury środowiskowej wśród wszystkich interesariuszy firmy w celu minimalizowania jej wpływu na środowisko.

„Sieć Biedronka to ogromna skala działania i tym samym wpływ na środowisko. Jesteśmy tego świadomi i od lat podejmuje­my wysiłki w kierunku minimalizacji naszego oddziaływania na otoczenie.”

Agnieszka Koc, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Biedronka

 

Walka ze zmianami klimatu

Zachowanie bioróżnorodności

Zarządzanie odpadami

Materiały i opakowania

Nasze zielone priorytety

Promowanie odpowiedzialnych postaw, środków ograniczających zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych

Walka ze zmianami klimatu

Na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Zachowanie bioróżnorodności

Zobowiązanie do eliminacji, ogra­niczania ilości i działania na rzecz odzyskiwania odpadów

Zarządzanie odpadami

Dążenie do optymalizacji wykorzy­stania zasobów i domykanie obiegu materiałów

Materiały i opakowania

Zaangażowanie pracowników i klientów

Edukacja i rozwój kultury środowiskowej wśród interesariuszy

ikona kartka papieru i długopis

Raport Zrównoważonego Rozwoju

ikona eduakcja

Polityka Środowiskowa

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach
w obszarze ochrony środowiska?