Benefity:

 • umowa o pracę i pakiet ponad 20 benefitów

 • dedykowany, 2-letni program rozwojowo-szkoleniowy

 • wpływ na doświadczenia zakupowe 4 mln klientów dziennie w Polsce

 • hybrydowy tryb pracy (z przewagą pracy stacjonarnej)

 • opieka medyczna w Medicover

 • dofinansowanie do karty Multisport

Zakres Twoich obowiązków

 • udział w raportowaniu na potrzeby zarządcze

 • przygotowywanie danych do publikacji na giełdzie

 • tworzenie narzędzi usprawniających i automatyzujących raportowanie.

 • współpraca z działem audytu i przygotowywanie pożądanych zestawień

 • tworzenie raportów realizacji budżetów kosztowych poszczególnych działów, identyfikacja odchyleń i wyjaśnianie rozbieżności

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • nastawienie na wyniki i determinacja w osiąganiu celów

 • samodzielność, odporność na stres i presję czasu

 • bardzo dobra znajomość MS Excel, mile widziana znajomość VBA, SAS, PowerQuery

 • otwartość na czasową (3-6 miesięcy) relokację w obrębie całej Polski

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2)

 • biegłość w analizie dużych zbiorów danych, umiejętność korzystania z raportów

 • status absolwenta (do 2 lat po zakończeniu studiów) lub studenta ostatniego roku na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia lub pokrewne

 • elastyczne podejście do rozwiązywania problemów i planowania w zmiennym środowisku pracy

Korzyści z udziału w Programie

 • szybka możliwość awansu na stanowisko menedżerskie i jasno określona ścieżka kariery

 • rozwinięcie kompetencji twardych i miękkich, niezbędnych w biznesie

 • poczucie sprawczości i widoczne efekty działania

 • rozwinięcie wiedzy o rachunkowości zarządczej, kontroli realizacji wielomilionowych budżetów, a także poznanie metod tworzenia prognoz finansowych w jednej z największych firm w Polsce

 • możliwość korzystania z doświadczenia najlepszych praktyków branży retail w zakresie procesu zakupowego, procesów logistycznych, zasad zakupu i sprzedaży

 • zdobycie cennego doświadczenia wspierającego rozumienie naszego biznesu poprzez rotacje do innych działów oraz do sklepu Biedronka i Centrum Dystrybucyjnego

Lokalizacja Warszawa, Polska
Zadbajmy o nią razem!