Benefity:

 • umowa o pracę i pakiet ponad 20 benefitów

 • dedykowany, 2-letni program rozwojowo-szkoleniowy

 • wpływ na doświadczenia zakupowe 4 mln klientów dziennie w Polsce

 • hybrydowy tryb pracy (z przewagą pracy stacjonarnej)

 • opieka medyczna w Medicover

 • dofinansowanie do karty Multisport

Twoje obowiązki

 • zarządzanie projektami w obszarze operacji i doskonalenia pracy sklepów, których celem jest podnoszenie efektywności naszej organizacji oraz pozytywne wpływanie na doświadczenia zakupowe naszych klientów

 • tworzenie i zarządzanie pracą grup fokusowych, składających się z pracowników z różnych działów, których zadaniem jest opracowanie nowych usprawnień

 • planowanie działań projektowych, zarządzanie harmonogramami wdrażania nowych rozwiązań

 • współpraca z naszymi partnerami biznesowymi w tworzeniu strategii wdrażania projektów oraz testowania nowych rozwiązań usprawniających pracę sklepów

Czego od Ciebie oczekujemy

 • nastawienie na wyniki i determinacja w osiąganiu celów

 • otwartość na czasową (3-6 miesięcy) relokację w obrębie całej Polski

 • samodzielność, odporność na stres i presję czasu

 • elastyczne podejście do rozwiązywania problemów i planowania w zmiennym środowisku pracy

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2)

 • status absolwenta (do 2 lat po zakończeniu studiów) lub studenta ostatniego roku na kierunkach: inżynieria, zarządzanie, ekonomia, finanse, logistyka lub pokrewne

 • myślenie procesowe, umiejętność analizy procesów i wskazania punktów krytycznych, kreatywne tworzenie nowych, niestandardowych rozwiązań

 • umiejętność budowania relacji i komunikacji z różnymi odbiorcami w biurze głównym i strukturach operacyjnych sklepów

Co oferujemy

 • szybka możliwość awansu na stanowisko menedżerskie i jasno określona ścieżka kariery

 • udział w dedykowanym programie rozwojowo-szkoleniowym

 • rozwinięcie kompetencji twardych i miękkich, niezbędnych w biznesie

 • opieka mentora w trakcie trwania całego programu

 • wpływ na doświadczenia zakupowe 4 mln klientów dziennie w Polsce

 • możliwość korzystania z doświadczenia najlepszych praktyków branży retail w zakresie procesu zakupowego, procesów logistycznych, zasad zakupu i sprzedaży

 • zdobycie cennego doświadczenia wspierającego rozumienie naszego biznesu poprzez rotacje do innych działów oraz do sklepu Biedronka i Centrum Dystrybucyjnego

 • rozwinięcie umiejętności zarządzania projektami o dużej skali oraz metod wdrażania procesów doskonalących pracę sklepów

Lokalizacja Warszawa, Polska
Zadbajmy o nią razem!